XX edycja
XX edycja

Festival Campus podczas 20. Konfrontacji w Lublinie

Festival Campus został zainaugurowany podczas pierwszej edycji Ruhrtriennale pod dyrekcją artystyczną Heinera Goebbelsa w 2012 roku. Autor koncepcji, dr Philipp Schulte, zaprosił do współpracy uczelnie europejskie oraz EEPAP. Podczas kolejnych odsłon Ruhrtriennale studenci z rozmaitych państw mieli okazję poznać się nawzajem, wziąć udział w festiwalu i przygotowa-nych specjalnie dla nich seminariach oraz spotkaniach z artystami. Lubelska odsłona projektu podczas Konfrontacji stworzy przestrzeń i czas dla spotkania studen-tom polskich teatrologii, którzy nie tylko nie mają możliwości wspólnego spędzania czasu w cią-gu roku, ale często w ogóle się nie znają. Seminaria prowadzone przez lubelskich i gościnnych naukowców dotyczyć będą bezpośrednio tematyki festiwalu. W drugiej edycji projektu w Polsce weźmie udział 30 osób między innymi z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z krakow-skiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.