XX edycja
XX edycja

Ulrike Grossarth – „SYMBOL gotowe / lying” – Six Verbs Movement

SYMBOL gotowe / lying to nowy projekt znanej artystki Ulrike Grossarth, która już od kilku lat tworzy prace inspirowane Lublinem. Wprowadzając zmiany w podstawowe zasady współczesnego systemu ekonomii Zachodu, Ulrike Grossarth wykorzystuje odmienne rozumienie wymiany handlowej, przez co to sam przedmiot staje się symbolem wymiany, tj. środkiem płatności. W obszarze, gdzie zazwyczaj odbywa się akt wymiany pomiędzy przedmiotami, towarem i pieniędzmi jako wartością, moment przejścia rozwija się i zostaje podjęte działanie pełne uwagi. Przenosi ono to, co jawi się jako pozornie niezgodne, w przenikające się paradoksy, dezorganizując i na nowo rozpatrując pierwotne znaczenie pojęcia „wartości”.

„W czasie akcji umieszczam na pustej ladzie stertę papieru i pieczątkę ze słowami „SYMBOL gotowe”. Stojąc za ladą, mam na sobie płaszcz i czapkę – integralne elementy wszystkich moich działań w czasie „polskich projektów”. Proces rozpoczyna się, gdy uczestnicy zbliżają się do lady i wręczają mi obiekt, który już posiadają. Przyjmuję go i przygotowuję papier, odbijając na nim słowa „SYMBOL gotowe”. Potem ostrożnie opakowuję przedmiot, zwracając uwagę na jego specyficzną formę i kontury, podążając za jego czystą physis. Gdy dopasowuję krawędzie opakowania, zaczyna ono funkcjonować jako nośnik obrazu. Potem podnoszę zapakowany obiekt prosto w pole widzenia odbiorcy, opóźniając moment doręczenia. Podczas chwili wspólnego oczekiwania uczestnicy mogą przeczytać słowa „SYMBOL gotowe” znajdujące się na zapakowanym przedmiocie. Później przerywam proces wymiany, używając lady jak piedestału, na którym umieszczę siebie (sklepikarkę). W pozycji leżącej zajmuję przestrzeń przejściową, przez chwilę używając jej w odmienny sposób. W tradycyjnym akcie wymiany to właśnie ona wyraźnie reguluje i porządkuje kolejność działania.”

Wewnątrz sklepu wystawiona zostanie seria rysunków SYMBOL gotowe / trading. To studium fotografii Stefana Kiełszni przedstawiających ulicę Nową 17 w Lublinie, w latach 30. XX w. Zwiedzający mają okazję zinterpretować obrazy. Ich wypowiedzi zostaną nagrane, a później pojawią się w specjalnej publikacji. Złote monety, powstałe na potrzeby tej serii, to kolejny motyw, który teraz, umieszczony na tylnej ścianie, zyskuje kolejne znaczenie.

W pomieszczeniu zostanie umieszczony płaszcz stworzony na podstawie zrekonstruowanych wzorów tkanin zaczerpniętych z reklam zakładów krawieckich uwiecznionych na zdjęciach Kiełszni. Zwiedzający mogą go wypożyczyć i przechadzać się w nim po mieście. W czasie spaceru będzie towarzyszył im fotograf dokumentujący ucieleśnienie historycznych aspektów w krajobrazie współczesnego Lublina.Kuratorzy/Curators: Yael Vishnizki Levi, Szymon Kasprowicz
Produkcja/Production: Szymon Kasprowicz

Organizator/Organiser:
Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie

Współorganizator/Co-organiser: Centrum Kultury w Lublinie

Partnerzy/Partners: Teatr Stary w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Dom Słów, Hotel Ilan

Patroni/Patronage:
POLIN, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin

Sponsorzy/Sponsors:
Elkabel, Elpar
http://20.konfrontacje.pl/2015/09/03/six-verbs-movement-ruch-szesciu-czasownikow/

SYMBOL gotowe trading (rys. Ulrike Grossarth) [2]