XX edycja
XX edycja

Eyal Weiser „How’s the Beast”  – Six Verbs Movement

„Jeśli Niemcy są «brutalnym ojcem», który zainicjował ostateczne rozwiązanie, a Polska «matką Ziemią», noszącą w swym łonie okrucieństwa Holocaustu, to Izrael jest owocem tego grzechu; «chorym dzieckiem» zrodzonym w wyniku tego gwałtu”.

 

Ten dramatyczny, radykalny cytat pochodzący z artykułu niemieckiego publicysty Olivera Talla „Gdzie spotykają się trzy drogi”, opublikowanego na łamach „Sueddeutsche Zeitung” w lecie 2014 roku, rozbudził drzemiącą w każdym z nas bestię i zapoczątkował gorącą dyskusję na temat „więzów krwi” łączących nasze państwa.

 

Artykuł Talla podejmował kwestie różnych sposobów postrzegania polityki Izraela, jakie wykształciły się w polskim i niemieckim społeczeństwie w czasie wojny w Strefie Gazy i odsłonił po raz kolejny lawę wrzącą pod powierzchnią naszych osobistych i artystycznych przyjaźni. Właśnie dlatego ten artykuł stanowił dla nas stały punkt odniesienia podczas całego procesu twórczego.

 

W niezależnej inicjatywie „How’s the Beast?” chcemy, poprzez użycie własnych środków artystycznego wyrazu, badać proces normalizacji stosunków pomiędzy naszymi państwami oraz różne narracje kolektywne, które się w nich wykrystalizowały od czasu II wojny światowej. Gdy uświadomiliśmy sobie fikcyjność i manipulatywność tych narracji, postanowiliśmy je zakwestionować. Chcieliśmy obnażyć to, czym były – niczym więcej niż teatrem politycznym.

Agnieszka Tz’zak, Uriah Rein Merchav, Liora Alshech

 

,

Dramaturgia i reżyseria: Eyal Weiser | Partnerzy kreatywni i performerzy: Adili Liberman, Max Wagner, Sylwia Drori, Tamar Lam | Zdjęcia, montaż i konsultacja artystyczna przy „Sometimes I Need to Walk Far Away from Where I Am to See Myself” i „Desert of the Real”: Hinda Weiss | Koncepcja wizualna „White Lie”: Rami Maymon | Kostiumy i scenogafia w „Sometimes I Need to Walk Far Away from Where I Am to See Myself”, „Desert of the Real ” oraz w spektaklu: Adam Kalderon | Kostiumy i scenografia w „White Lie” : Tamar Levit | Konsultacja choreograficzna: David Kern | Dramaturgia „White Lie”: Natalie Fainstein, Kilian Engels | Światło: Omer Sheizaf | Angielskie tłumaczenie: Natalie Fainstein | Niemieckie tłumaczenie: Sharon Nuni | Głos Uriah w „White Lie”: Ursula Maria Burkhart | Zdjęcia w „White Lie”: Mateusz Smolka | Projekt plakatu oraz programu: Nurit Hershkovits | Kierownik planu: Sahar Gadesh | Produkcja: Shiran Shveka

We współpracy z Instytutem Goethego w Izraelu, w nawiązaniu do 50. rocznicy ustanowienia izraelsko-niemieckich relacji dyplomatycznych
Premiera: Israel Festival 2015
http://20.konfrontacje.pl/2015/09/03/six-verbs-movement-ruch-szesciu-czasownikow/

Gadi Dagon3