XX edycja
XX edycja

Międzynarodowe Laboratorium Teatralne EEPAP „Presja – opresja – emancypacja”

Międzynarodowe Laboratorium Teatralne EEPAP Presja opresja emancypacja

IV sesja Laboratorium odbywa się w ramach projektu edukacyjnego Desant, prowadzonego przez EEPAP od 2012 roku i adresowanego do twórców, krytyków i teoretyków sztuk performatywnych z krajów Partnerstwa Wschodniego. Zasadą działań Desantu jest zakorzenienie w lokalnej rzeczywistości, nawiązanie do konkretnego społeczno-politycznego kontekstu, łączenie działań warsztatowych z refleksją teoretyczną, ścisła współpraca z partnerskimi organizacjami – współorganizatorami wydarzeń.
Laboratorium, zamiast stawiać uczestników w roli studentów-konsumentów wiedzy – angażuje ich w realizowanie konkretnych przedsięwzięć artystycznych. Podczas spotkań formowane są grupy robocze, pracujące nad konkretnymi projektami performatywnymi, które w dalszej perspektywie mają być prezentowane w instytucjach publicznych i niezależnych w różnych regionach Ukrainy. Najważniejszym celem cyklicznych spotkań jest stworzenie warunków do wspólnej pracy intelektualnej, która pomogłaby znaleźć alternatywy dla dominującego w Ukrainie anachronicznego i opresyjnego systemu teatralnego, wypracować nowe modele działania zarówno artystycznego, jak i organizacyjnego, umożliwić twórczą i teoretyczną refleksję na temat aktualnych wydarzeń.

Wyjazdowa sesja Laboratorium w Lublinie Presja opresja emancypacja realizowana podczas Konfrontacji Teatralnych poświęcona będzie – zgodnie z zakresem tematycznym festiwalu – performatywnym strategiom definiowania i problematyzowania opresyjnych systemów obyczajowych, politycznych, estetycznych; projektom emancypacyjnym charakterystycznym dla określonych przestrzeni kulturowych; roli cenzury i autocenzury w sztuce. Spotkanie będzie miało formę seminaryjną. Uczestnicy będą oglądać i omawiać spektakle festiwalowe, brać udział w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez gości festiwalu, a jednocześnie – kontynuować pracę nad swoimi projektami.

Podczas spotkania w Lublinie odbędą się pokazy filmu zrealizowanego podczas poprzedniej sesji „Bohater-obraz” oraz prezentacje work-in-progress uczestników. Kolejna sesja Laboratorium odbędzie się jesienią 2015 roku w Charkowie.

Cykliczna praca w ramach Laboratorium prowadzić ma do stworzenia serii projektów performatywnych i interdyscyplinarnych, które dotyczyłyby doświadczeń uczestników Laboratorium – jako artystów i obywateli pracujących w określonym kontekście kulturowym, społecznym i politycznym.

 Kuratorka Desantu: Joanna Wichowska / EEPAP

Współpraca: Viktor Sobiijanskyi, Iryna Chuzhynova / Kijów, Oksana Dudko, Viktoria Schvydko / Lwów; Mykola Homanyuk / Chersoń

Prowadzący sesje Laboratorium: Marcin Cecko, Joanna Wichowska

Współorganizatorzy sesji Laboratorium: Platforma Teatralna / Kijów; Art Workshop Drabyna i Pierwsza Scena Dramaturgii Współczesnej Drama.UA / Lwów; Centre for Youth Initiatives Totem i Chersoński Oddział Stowarzyszenia Socjologów Ukrainy / Chersoń