XX edycja
XX edycja

Six Verbs Movement – Ruch sześciu czasowników

Six Verbs Movement – Ruch sześciu czasowników to kreatywny eksperyment i artystyczny projekt badawczy odbywający się na obszarze Lublina. W celu stworzenia tymczasowych interwencji w przestrzeni publicznej miasta łączy on artystów pracujących w obrębie różnych mediów, takich jak performance, teatr, taniec, sztuki wizualne oraz muzyka.

Ruch objawia się w swoim złożonym znaczeniu, definiowany jako zmiana położenia ciała, ale stanowiąc również określenie zrzeszenia jednostek, którym przyświeca określony cel. Tak jak to, co znajome, może przekształcić się w tajemnicze, Ruch stara się powrócić do miejsca, które nagle staje się nieznane, by stawić wyzwanie teraźniejszości, stwarzając nowe spojrzenie na przeszłość oraz przywracając ją, zarówno do publicznego dyskursu, jak i w geograficzne centrum miasta, gdzie pod warstwą betonu i za opustoszałymi przestrzeniami wciąż czai się tajemnica.

Używając jednego z czasowników opisujących kolejne stadia ruchu (iść, stać, siedzieć, leżeć, spać, umierać) jako punkt wyjścia dla swojej pracy, twórcy badają fizyczne i metaforyczne znaczenia tych słów, a także szeroki zakres ich występowania w różnych kontekstach społecznych i historycznych, powiązanych z przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością Lublina – gdzie przez lata wyłaniały się różne nurty religijne, polityczne i artystyczne.

Dzisiaj, dwadzieścia pięć lat po transformacji ustrojowej, Polska wciąż wyciąga wnioski ze swojej przeszłości. Podczas gdy z jednej strony państwo jest o krok od zwrotu ku konserwatyzmowi, jednocześnie można zauważyć wzrost zainteresowania żydowską kulturą i pamięcią o Żydach Polskich. Ważne jest, by podjąć próbę konfrontacji z historycznym i kulturowym dziedzictwem, wkroczyć w czarne dziury wykreowane przez kolektywną pamięć oraz stworzyć laboratorium krytycznej i politycznej myśli, używając sztuk wizualnych i performatywnych jako wytwórni scenariuszy, które mogą przetworzyć rzeczywistość.

Aby spowodować powstanie momentów istniejących pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, Ruch wykorzystuje obecność, przestrzeń i pamięć oraz takie narzędzia i środki artystycznego wyrazu jak aktywność obywatelska i teatralny język słowa, obrazu i dźwięku. Zostaną one zaprezentowane w różnych przestrzeniach miasta, takich jak opuszczone budynki, puste sklepy i piwnice, a także miejsca, w pełni wystawione na widok publiczny. Te interwencje pozwolą na zaobserwowanie efektów i konsekwencji oddziaływania Ruchu na mieszkańców Lublina oraz jego przestrzeń publiczną.Kuratorzy/Curators: Yael Vishnizki Levi, Szymon Kasprowicz
Produkcja/Production: Szymon Kasprowicz

Organizator/Organiser:
Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie

Współorganizator/Co-organiser: Centrum Kultury w Lublinie

Partnerzy/Partners: Teatr Stary w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Dom Słów, Hotel Ilan

Patroni/Patronage:
POLIN, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin

Sponsorzy/Sponsors:
Elkabel, Elpar
robert-kusmirowski-momento-mori
ulrike-grossarth-symbol-gotowe-lying
eyal-weiser-hows-the-beast
raphael-roginski-zywizna
magdalena-i-ludomir-franczak-oddychajaca-gora

six-movement